Nasze oddziały

Region świętokrzyski zachęca migrantów do powrotu, weź udział w ankiecie badawczej ! „Bądź mądry, wróć, rozwijaj swój region”

W maju 2011 roku, Region Świętokrzyski rozpoczął współpracę przy innowacyjnym projekcie europejskim pn.: "Regions benefitting from returning migrants – Re-Turn" („Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów”), współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej, Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie warunków zachęcających migrantów do powrotu, wsparcie w reintegracji zawodowej oraz dopasowanie potrzeb regionalnego rynku pracy do możliwości, kompetencji i wykształcenia osób powracających.

W celu odpowiedniego poznania potrzeb, kompetencji i wiedzy migrantów, zapraszamy do udziału w ankiecie online, która ma dostarczyć informacji niezbędnych do przeprowadzenia działań pilotażowych.

Badanie ankietowe o tak dużej skali, zostało opracowane pierwszy raz w historii. Skierowane jest ono do mieszkańców Europy Środkowej, którzy opuścili swoje miejsce zamieszkania na dłużej niż 6 miesięcy oraz osób, które powróciły do swojego kraju i chcą podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi ze zjawiskiem migracji i pracy zagranicznej.

Osoby zainteresowane, proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie http://return.ifl-leipzig.de Uczestnicy badania mają szansę na wygranie kuponów na książki o wartości 300 €.

Informacji na temat projektu udziela regionalny punkt kontaktowy: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kielce ul. Sienkiewicza 63, pok. 402 i 405, tel. 41- 3658184, 41- 3658178, e-mail: agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl; ewelina.domoradzka@sejmik.kielce.pl; mariusz.kowalski@sejmik.kielce.pl

eckielce_site