PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

 

Oddział Elektrociepłownia Kielce jest jednym z Oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., jako następcy prawnego PGE Elektrociepłownia Kielce S.A., która  działalność gospodarczą prowadziła od początku 1998 roku, gdy w ramach procesu restrukturyzacji została wydzielona ze struktury Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.  Oddział zlokalizowany jest w północno-zachodniej części miasta Kielce na obszarze ok. 97,4 ha. Jest największym producentem energii cieplnej w Kielcach.

 

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Łodzi Śródmieścia  w Łodzi,  XX Wydział KRS w  dniu 1 września 2010 roku pod numerem KRS 0000032334. Posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 769-050-24-95 i Statystyczny Numer Identyfikacyjny REGON 000560207.