Zatrudnienie wg wykształcenia przedstawia się następująco