Zatrudnienie wg wykształcenia przedstawia się następująco

eckielce_site