Sukcesywnie urządzenia wytwórcze eksploatowane PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłowni Kielce dostosowywane są do coraz bardziej zaostrzanych rygorów emisyjnych poprzez modernizację urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń.

Wszystkie kotły współpracują z wysoko skutecznymi urządzeniami odpylającymi:

  • kocioł WP-140 – elektrofiltr o skuteczności 99,5%,
  • kotły rusztowe WR-25 (5 szt.) – odpylacze wstępne osiowe (MOS) oraz multicyklony o skuteczności odpylania 90%,
  • kocioł OR50 –  odpylacz wstępny typu MOS oraz filtr workowy o skuteczności odpylania 99%,
  • kocioł OS20 – cyklon oraz filtr workowy o skuteczności odpylania 99%.

Dodatkowo kocioł WP-140 współpracuje z instalacją redukująca emisję tlenków azotu SETNOx. Dzięki zamontowaniu dodatkowych dysz OFA emisja tlenków azotu została zredukowana o ok. 40%.

Stały nadzór nad rzeczywistymi emisjami zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego realizowany jest poprzez eksploatację systemów ciągłych monitoringów. Obecnie eksploatowane są na obiekcie 4 systemy monitorujące na bieżąco emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych:

  • z kotła WP-140,
  • z  kotłów WR-25,
  • z  kotła OR50,
  • z  kotła OS20.

Systemy oparte są o pyłomierze „prześwietleniowe” oraz analizatory stężeń gazowych.

Emisja pyłu i gazów, będąca podstawą naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, w roku 2017 kształtowała się na następującym poziomie:

Emisja pyłu i gazów

eckielce_site