Oszczędne gospodarowanie wodą

Zasilanie obiektów w wodę surową odbywa się z ogólnomiejskiej sieci wodociągowej oraz ze studni głębinowej, będącej w eksploatacji zewnętrznej spółki, firmy „CHEMAR”.

 

 

Zużycie wody w 2017 roku kształtowało się następująco: