PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce posiada komplet pozwoleń środowiskowych:

  • Pozwolenie zintegrowane dla instalacji spalającej paliwa w celu wytwarzania energii cieplnej, zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 – znak ŚR.III.6618-8/05 z dnia 30.12.2005r. z późniejszymi zmianami,
  • Pozwolenie zintegrowane dla instalacji składowania odpadów paleniskowych na składowisku „Gruchawka” na terenie Elektrociepłowni Kielce S.A. – znak ŚR.III.6618-21/06 z dnia 28.05.2007r. z późniejszymi zmianami.
eckielce_site