Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki informacji o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania:  energii elektrycznej Dz. Ustaw z 2007 nr 93, poz. 623, par 37i  cieplnej  /Dz. Ustaw z 2007 nr 16, poz. 92, par 23/ sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym orazo miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania tych energii na środowisko:

ENERGIA  ELEKTRYCZNA

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce, sprzedanej w roku 2017. 

 

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1. Odnawialne źródła energii, w tym:
biomasa 73,50
geotermia -
2. Węgiel kamienny 26,50
3. Węgiel brunatny -
4. Gaz ziemny -
5. Energetyka jądrowa -
6. Inne -
RAZEM 100,00%

2. Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej, o której mowa w punkcie 1.

 

 

Energia elektryczna wytwarzana w Oddziale Elektrociepłownia Kielce sprzedawana jest do grupy bilansującej  PGE  S.A.

3. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej, sprzedanej w roku 2017.

Lp. Miejsce w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły
[ Mg/MWh ]
1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Węgiel kamienny 0,39500 0,00155 0,00049 0,00006
2. Oddział Elektrociepłownia Kielce Biomasa 1,43506 0,00001 0,00205 0,00014

CIEPŁO

  1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii cieplnej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce i sprzedanej w 2017 roku :
Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1. Odnawialne źródła energii, w tym:
biomasa 3,2
geotermia -
2. Węgiel kamienny 96,8
3. Węgiel brunatny -
4. Gaz ziemny -
5. Energetyka jądrowa -
6. Inne -
RAZEM 100,00%

2. Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii cieplnej, o której mowa w punkcie 1.

 

 

Informacja o wpływie wytworzenia energii cieplnej na środowisko  w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii cieplnej w PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Kielce i sprzedanej w 2017 roku:

Lp. Miejsce w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły
[ Mg/MWh ]
1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Węgiel kamienny 0,10781 0,00044 0,00016 0,00007
2. Oddział Elektrociepłownia Kielce Biomasa 0,13017 0,000001 0,00019 0,000015
eckielce_site