Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki informacji o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania:  energii elektrycznej Dz. Ustaw z 2007 nr 93, poz. 623, par 37i  cieplnej  /Dz. Ustaw z 2007 nr 16, poz. 92, par 23/ sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym orazo miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania tych energii na środowisko:

ENERGIA  ELEKTRYCZNA

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce, sprzedanej w roku 2017. 

 

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1. Odnawialne źródła energii, w tym:
biomasa 73,50
geotermia -
2. Węgiel kamienny 26,50
3. Węgiel brunatny -
4. Gaz ziemny -
5. Energetyka jądrowa -
6. Inne -
RAZEM 100,00%
eckielce_site