2. Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej, o której mowa w punkcie 1.

 

 

Energia elektryczna wytwarzana w Oddziale Elektrociepłownia Kielce sprzedawana jest do grupy bilansującej  PGE  S.A.

3. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej, sprzedanej w roku 2017.

Lp. Miejsce w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły
[ Mg/MWh ]
1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Węgiel kamienny 0,39500 0,00155 0,00049 0,00006
2. Oddział Elektrociepłownia Kielce Biomasa 1,43506 0,00001 0,00205 0,00014
eckielce_site