CIEPŁO

  1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii cieplnej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce i sprzedanej w 2017 roku :
Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1. Odnawialne źródła energii, w tym:
biomasa 3,2
geotermia -
2. Węgiel kamienny 96,8
3. Węgiel brunatny -
4. Gaz ziemny -
5. Energetyka jądrowa -
6. Inne -
RAZEM 100,00%
eckielce_site