2. Wykres kołowy obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii cieplnej, o której mowa w punkcie 1.

 

 

Informacja o wpływie wytworzenia energii cieplnej na środowisko  w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii cieplnej w PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Kielce i sprzedanej w 2017 roku:

Lp. Miejsce w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły
[ Mg/MWh ]
1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Węgiel kamienny 0,10781 0,00044 0,00016 0,00007
2. Oddział Elektrociepłownia Kielce Biomasa 0,13017 0,000001 0,00019 0,000015
eckielce_site