Obok działalności podstawowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział  Elektrociepłownia Kielce świadczy usługi w zakresie :

  • usług sprzętem ciężkim m in. ładowarka, spycharka, ciągnik, podnośnik-zwyżka – Andrzej Zatoń tel. wew. 2022
  • robót elektrycznych – Grzegorz Tomasik tel. wew. 4004
  • pomiarów drgań maszyn wirujących i wyważania wentylatorów – Sławomir Bieniek tel. wew. 2131
  • remontów urządzeń ciepłowniczych, obiektów budowlanych, robót mechanicznych – Andrzej Czyżewski tel. wew. 2004
  • analiz laboratoryjnych – Anna Pudełko tel. wew. 2148

Oferujemy również do odsprzedaży:

  • żużel kotłowy i materiały poremontowe – Ryszard Rakowski tel. wew. 2030

 

Osoba do kontaktów w zakresie rozwoju firmy:

Dariusz Jamka tel. wew. 2099, e-mail: dariusz.jamka@gkpge.pl

 

Posiadamy bocznicę kolejową przystosowaną do rozładunku węgla, dodatkowo wyposażoną w suwnicę bramową o udźwigu 5 ton.

Place węglowe Elektrociepłowni i ich urządzenia towarzyszące pozwalają na funkcjonowanie wydzielonych składów opału lub innych materiałów.

Dogodny dojazd, wydzielone place parkingowe, rozwinięte ciągi komunikacyjne na terenie zakładu to atuty do rozpoczęcia działalności gospodarczej na wielu płaszczyznach.

Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju oferty współpracy, przy realizacji których gotowi jesteśmy zaangażować swój kapitał własny w postaci majątku i wszechstronnie wyspecjalizowanej kadry.

eckielce_site