Taryfa dla ciepła zatwierdzana każdorazowo przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stanowi podstawę do rozliczeń z naszymi odbiorcami ciepła.

 

W dniu 12 października 2017 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OKA.4210.28(11).2017.1249.XVI.RZ taryfę dla ciepła ustaloną przez ww. przedsiębiorstwo dla Oddziału Elektrociepłownia Kielce. Nowa taryfa obowiązuje od 06.11.2017 r.