Nasze oddziały

Od chwili powstania aż do końca roku 2008 kielecka elektrociepłownia była jedynie producentem ciepła w oparciu o kotły wodne. W grudniu 2008 roku został oddany do użytku kogeneracyjny blok ciepłowniczy wyposażony w kocioł OR-50 opalany węglem kamiennym, kocioł OS-20 opalany biomasą drzewną oraz turbozespół ciepłowniczy z turbiną o pogorszonej próżni o mocy 10,8 MW. Doświadczenia eksploatacyjne potwierdziły osiągnięcie zakładanych parametrów technicznych i ekonomicznych bloku. Analiza pracy urządzeń wykazała możliwość znacznego zwiększenia produkcji „zielonej” energii elektrycznej na bazie biomasy poprzez zainstalowanie dodatkowego turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy ok. 6,7 MW do współpracy z kotłem OS-20. Taki turbozespół wraz z niezbędnymi urządzeniami pomocniczymi został przekazany do eksploatacji w lutym 2014 roku.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego – dostosowania istniejących mocy wytwórczych ECK do wymogów Dyrektywy IED ora konkluzji BATw zakresie ograniczenia emisji do środowiska szkodliwych substancji.

eckielce_site