Obecny kształt potencjału produkcyjnego energii cieplnej, którym przedsiębiorstwo dysponuje, przedstawia się następująco:

  • jeden kocioł wodny węglowy typu WP-140 produkcji Rafako Racibórz o mocy zainstalowanej 140 MW,
  • pięć kotłów wodnych węglowych typu WR-25 :
  • 2 x WR 25 – 011 produkcji RAFAKO o mocy zainstalowanej 29 MW każdy,
  • 1 x WR 25 – 013 produkcji SEFAKO Sędziszów o mocy zainstalowanej 29 MW
  • 2 x WR25-014 M z ekranami szczelnymi produkcji SEFAKO o mocy 29 i 30 MW

Ogółem moc zainstalowana wynosi 286 MWt.

Dane kotłów wodnych

Typ WP-140 WR-25 K1 WR-25 K2 WR-25 K3 WR-25 K4 WR-25 K5
Producent RAFAKO Racibórz RAFAKO Racibórz RAFAKO Racibórz SEFAKO Sędziszów SEFAKO Sędziszów SEFAKO Sędziszów
Wydajność cieplna (MWt) 140 29 29 29 30 29
Wydajność minimalna (MWt) 75 8 8 8 8 8
Rok uruchomienia / modernizacji 1992 1975/2000 1975/2001 1976/1992 1977/1997 1979/2005
Sprawność (%) 85,5 83,8 83,8 83,8 83,8 86
Sprawność urządzeń odpylających (%) 99,5 90 90 90 90 90

Dane kotłów parowych
Jedn. Kocioł węglowy Kocioł biomasowy
Typ/Producent OR 50 Rafako OS 20 Rafako
Rok uruchomienia XII 2008 XII 2008
Wydajność maksymalnie trwała t/h 50 25
Wydajność nominalna t/h 55 max 20
Moc cieplna nominalna MWt 41,18 20,08
Parametry pary świeżej MPa/°C 5,6/485
Sprawność kotła % 86 86

 

Od dnia 18 grudnia 2008 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce eksploatuje blok energetyczny 10,5 MW.

Jego podstawowymi elementami są :

  • kocioł parowy węglowy o wydajności pary 50 t/h,
  • kocioł parowy o wydajności pary 20 t/h opalanego biomasą,
  • turbozespół przeciwprężny o mocy ~10,5 MWe ze stacją ciepłowniczą o mocy 30 MWt,
eckielce_site