Od dnia 18 grudnia 2008 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce eksploatuje blok energetyczny 10,5 MW.

Jego podstawowymi elementami są :

  • kocioł parowy węglowy o wydajności pary 50 t/h,
  • kocioł parowy o wydajności pary 20 t/h opalanego biomasą,
  • turbozespół przeciwprężny o mocy ~10,5 MWe ze stacją ciepłowniczą o mocy 30 MWt,
eckielce_site